Tessuti

Arazzi

Ricamo lana e seta su iuta, 2015

Cuscini

Ricamo lana e seta su iuta, 2014 – 2016

Quadri

Ricami lana e seta su carta, tela e tessuto, 2014 – 2015